• Halvenne 8 5595 HG Leende

Visie

Kwaliteit en logistiek zijn in mijn optiek de belangrijkste pijlers van QLTC. Door te focussen op een zo hoog mogelijke kwaliteit met een zo kort mogelijke doorlooptijd, ga je als bedrijf uit van je eigen kracht.

Kwaliteit en Logistiek zijn dus speerpunt. Kosten verlaging is vervolgens een logische resultante. Bedrijven die alleen focussen op kostenverlaging zonder eerst acht te slaan op verkorting van doorlooptijd en verbeteren van kwaliteit zullen uiteindelijk niet het optimale resultaat behalen. Het resultaat zou zelfs slechter kunnen worden.

Technologie is uiteindelijk de ondersteunende factor. Denk aan eenvoudige poka yoke tools, slimme technieken om productieprocessen “first time right” te maken of heldere digitale KPI borden. Niet met als doel de technologie “an sich” te implementeren, maar puur om de mens te ondersteunen in zijn proces.

QLTC is een samenspel tussen Kwaliteit, Logistiek, Technologie en Kosten. Door de juiste accenten te leggen, behaal je als bedrijf optimaal resultaat.

Een gezonde verbetercultuur creëren in vijf stappen

Stap 1-2:

We zetten de basis weer goed. Zijn de missie, visie en doelen afgestemd binnen het hele bedrijf? Beleven alle medewerkers het ook echt zo? Is er voldoende openheid en kennis om verbeteringen op te sporen?

Stap 3-5:

Als de basis goed staat kunnen we samen met de medewerkers gaan bouwen aan de organisatie. Maar niet alles tegelijk, we maken afgewogen stappen van brons naar zilver en vervolgens naar goud.
Voor iedere stap formuleren we voorwaarden waaraan een afdeling of organisatie moet voldoen. Pas als alle voorgaande stappen goed geborgd zijn, vieren we het succes en gaan we samen een level hoger.

Doorlooptijd verkorten

QRM

QRM staat voor Quick Response Manufacturing. Het is een bedrijfsstrategie om bedrijfsresultaten te optimaliseren door je reactiesnelheid en flexibiliteit te verhogen. Bij QRM draait alles om tijd: tijdswinst in én tussen alle fasen van een bedrijfsproces.

Het implementeren van QRM resulteert in een drastisch kortere doorlooptijd in de hele keten. Je werkt als bedrijf sneller en slimmer.

QRM training

In de meeste organisaties bedraagt de ‘touchtime’ aan een product slechts enkele procenten van de totale doorlooptijd. In die doorlooptijden schuilen veel verborgen kosten zoals hoge voorraden, veel onderhanden werk en daarmee vastzittend kapitaal. Vanuit mijn expertise geef ik trainingen om medewerkers inzicht te geven in het belang van doorlooptijd­verkorting.

Naast theorie bestaat deze training voor een belangrijk deel uit praktische werkvormen, waarin we een concreet (deel)proces beetpakken, de doorlooptijd daarvan mappen en – uiteraard – verkorten.

Projectaanpak met de A3 Lean methode

Bij projecten met een korte doorlooptijd (maximaal 3 maanden) werk ik aan de hand van de A3 Lean methode.

In de praktijk blijkt dat problemen binnen een organisatie vaak oppervlakkig worden opgelost. Het ontbreekt organisaties vaak aan tijd of energie om naar de diepere, achterliggende oorzaken te zoeken. Hierdoor bestaat de kans dat het probleem weliswaar tijdelijk wordt opgelost, maar vervolgens snel terugkeert. De operationele prestaties worden niet verbeterd en medewerkers verliezen het vertrouwen.

De A3 Lean methode helpt om het achterliggende probleem te doorgronden en gezamenlijk tot diepgaandere oplossingen te komen. Onderliggende oorzaken worden duurzaam geëlimineerd.

Interim management

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig;  interim management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het vlottrekken van een project.

Met meer dan 23 jaar ervaring op gebied van organisatie management en projectleiderschap kan ik uw organisatie daarin perfect ondersteunen.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT OP
CONTACT